Nowa Huta Dlaczego Nie


Wyszukiwarka

Newsletter

Kliknij tutaj i wypełnij formularz jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach.

Aktualność
Informacja nt. rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)

Informacja nt. rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)

Informacja nt. rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta z siedzibą przy os. Zgody 1 (31-949 Kraków), działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) informuje, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, zwany dalej Ośrodkiem Kultury z siedzibą w Krakowie przy os. Zgody 1, e-mail: biuro@krakownh.pl;
2. W Ośrodku Kultury został powołany Inspektor Ochrony Danych zgodnie z postanowieniami RODO, kontakt e-mail: rodo@krakownh.pl, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
3. Przekazane przez Pana/Panią dane będą wynikały z konkretnego celu i zostaną wykorzystywane tylko w związku z nim.
4. Podanie danych osobowych nie jest konieczne, jednak w niektórych przypadkach brak ich podania uniemożliwi korzystanie z oferty Ośrodka Kultury.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez określony czas, o którym poinformujemy.
6. Administrator przekazując Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom w rozumieniu RODO będzie informował o podmiocie przetwarzającym.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl a także prawo do ich usunięcia przesłanie wniosku
w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacja odnośnie prezentacji danych w postaci wizerunku w serwisach internetowych, gdzie administratorem jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta:

1. Na stronie internetowej Ośrodka Kultury (www.krakownh.pl/), stronie w serwisie Facebook, stronie w serwisie Youtube, oraz na stronach w serwisie Facebook, prowadzonych przez kluby Ośrodka, od dnia ich utworzenia i upublicznienia w sieci internetowej, publikowane są fotografie i materiały wideo z zajęć, koncertów i imprez, których organizatorem jest Ośrodek Kultury.
2. Fotografie i materiały wideo publikowane są w celach statutowych, przede wszystkim w celu promowania kultury i organizowanych wydarzeń kulturalnych.
3. Każdy może żądać usunięcia z ww. stron i zaprzestania dalszego przetwarzania swojego wizerunku zamieszczonego na fotografii lub w materiale wideo, a także wizerunku osób, których jest opiekunem prawnym.
4. Żądanie usunięcia fotografii lub materiału wideo można składać mailowo na adres: imprezy@krakownh.pl, a dodatkowo - odnośnie materiałów zamieszczonych na stronach facebookowych - za pośrednictwem formularza kontaktowego stanowiącego funkcjonalność ww. serwisu społecznościowego.

» powrót do listy aktualności...

 

 

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 3 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE